Pt950 platinum case with an elegant black Mississippi crocodile leather strap, leather inner layer, hand-sewn, large square grain, good texture, wear more comfortable. And platinum with Pt950 clasp clasp, full of brand characteristics. Will watch fixed in the wrist, will not fall off, safe and reliable. replica rolex watchesrolex replicarolex fake watcheswatches by jamesvictoria beckham rolexdatejust ii replica Vacheron Constantin’s unique blend of DNA, always show Vacheron Constantin replica classic timeless features, while showing the elegance of the times and simple fashion style. Smooth lines, reflecting the rigorous tabulation process and characteristics of the brand. Patrimony heritage series, whether it is equipped with a simple movement or superior complex movement, are reflected in the advanced watchmaking industry is based on the most pure tradition. Like elegant, generous, simple style table friends, you can consider starting this fake watches. replica rolexreplica watchescheap replica watchescheap rolex replicareplica watches ukfake watchesfake watches ukrolex replica
Obiectivele proiectului - FOTO ALBUM EBPO

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a asigura realizarea, în municipiul Oradea, a unei structuri de sprijinire a mediului de afaceri, funcţionale, cu scopul de a pune bazele unei dezvoltări economice durabile a municipiului şi de a susţine dezvoltarea sustenabilă în judeţul Bihor.

În acest context, a obiectivului general, structura de sprijinire a afacerilor care se va dezvolta în municipiul Oradea are nevoie de asigurarea unui cadrul instituţional adecvat funcţionării, de asigurarea unei infrastructuri de utilităţi publice necesare activităţilor de business, dar şi de o strategie bine conturată pentru a asigura ”popularea” structurii de sprijinire a afacerilor cu companii în măsură să asigure consolidarea mediului de afaceri şi o dezvoltare economică susţinută a municipiului Oradea.

Din obiectivul general al proiectului derivă şi o serie de obiective specifice şi anume:

a) crearea de locuri de muncă pentru populaţia activă a municipiului Oradea precum şi pentru populaţia activă din judeţul Bihor şi regiunile limitrofe şi asigurarea unei rate de ocupare a forţei de muncă optime astfel încât municipiul Oradea să nu se confrunte cu probleme determinate de o rată a şomajului excesivă;

b) atragerea de investitori în structura de sprijinire a afacerilor care dezvoltă afaceri ce conţin produse şi servicii cu o valoare adăugată mare şi asigurarea, în acest context, a unui nivel de câştig pentru forţa de muncă, decent, care să îi permită un standard de viaţă compatibil cu evoluţiile care au loc pe plan european;

c) asigurarea unei rate de ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor care să permită într-un orizont de timp rezonabil, de maxim 3-5 ani, popularea structurii de afaceri cu companii, din diverse domenii de activitate destinate producţiei şi serviciilor, mai puţin comerţ şi servicii financiare;

d) asigurarea cu utilităţi publice a structurii de sprijinire a afacerilor, delimitate din punct de vedere juridic conform schiţei de orientare cadastrală. Din categoria utilităţilor publice fac parte: reţeaua de apă şi canalizare, reţeaua de alimentare cu energie electrică, structura de drumuri interioare, alimentarea cu energie termică în sistem centralizat şi asigurarea accesului la reţeaua de telecomunicaţii.

Evenimente

  • Conferința de presă de lansare +

    Primăria Municipiului Oradea în calitate de aplicant a obținut finanțare nerambursabilă pentru dotarea cu utilități a etapei II a Parcului Detalii...
  • 1