Pt950 platinum case with an elegant black Mississippi crocodile leather strap, leather inner layer, hand-sewn, large square grain, good texture, wear more comfortable. And platinum with Pt950 clasp clasp, full of brand characteristics. Will watch fixed in the wrist, will not fall off, safe and reliable. replica rolex watchesrolex replicarolex fake watcheswatches by jamesvictoria beckham rolexdatejust ii replica Vacheron Constantin’s unique blend of DNA, always show Vacheron Constantin replica classic timeless features, while showing the elegance of the times and simple fashion style. Smooth lines, reflecting the rigorous tabulation process and characteristics of the brand. Patrimony heritage series, whether it is equipped with a simple movement or superior complex movement, are reflected in the advanced watchmaking industry is based on the most pure tradition. Like elegant, generous, simple style table friends, you can consider starting this fake watches. replica rolexreplica watchescheap replica watchescheap rolex replicareplica watches ukfake watchesfake watches ukrolex replica
Evenimente - FOTO ALBUM EBPO

Conferința de presă de lansare

Primăria Municipiului Oradea în calitate de aplicant a obținut finanțare nerambursabilă pentru dotarea cu utilități a etapei II a Parcului Industrial Eurobusiness prin intermediul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a parcului industrial Eurobusiness Oradea-etapa II”. Proiectul este finanțat în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1. „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”, având ca Organism intermediar – Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 19.730.453,96 lei din care asistența financiară nerambursabilă este de 7.577.150,50 lei. În cadrul etapei II a proiectului mai sus amintit activitatea principală este cea de construcție a rețelelor de utilități publice (DRUMURI, apă, canalizare menajeră și pluvială, energie electrică, rețea de telecomunicații, rețea de iluminat public), care vor servi actualilor și viitorilor investitori din Parcul Industrial Eurobusiness etapa II.

Implementarea proiectului finanțat prin fondurile nerambursabile atrase prin P.O.R. , în speță prin proiectul mai sus amintit, va influența comunitatea și economia locală direct și indirect. Impactul imediat și direct se va manifesta prin investiția în rețeaua de utilități, iar impactul pe termen mediu, lung și indirect, prin intermediul investițiilor private atrase în cadrul Parcului Industrial, noilor locuri de muncă create, veniturilor atrase la bugetul local etc. .

În data de 28.10.2013 s-a semnat contractul de lucrări pentru construcția de utilități publice ca urmare a procedurii de licitație. Câștigătorul desemnat în urma procedurii este asocierea SC Selina SRL, Construcții Erbașu SA și ELM Electromontaj S.A. . Valoarea contractului este de 12.844.949,99 lei fără TVA, termenul de execuție fiind de 12 luni de la data semnării contractului.

Evenimente

  • Conferința de presă de lansare +

    Primăria Municipiului Oradea în calitate de aplicant a obținut finanțare nerambursabilă pentru dotarea cu utilități a etapei II a Parcului Detalii...
  • 1